Specializujeme se na veřejné zakázky pro zadavatele, především pak města a obce.

Forma a rozsah vzájemné spolupráce se může týkat komplexního zabezpečení a správy agendy veřejné zakázky, či jen jejich dílčích částí.  Jedná se především o:

  • Analýzu potřeb zadavatele 
  • Analýzu trhu / potenciálních dodavatelů
  • Návrh optimálního řešení
  • Zpracování zadávací dokumentace
  • Zpracování technické specifikace
  • Realizace a vyhodnocení výběrového řízení

Při realizaci projektů stavíme na naší odbornosti a zkušenostech a plně ctíme následující hodnoty:

  • Transparentnost
  • Mlčenlivost
  • Vše v souladu se zákonnými požadavky